Bendrosios nuostatos
 
        Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato Atrodykstilingai.lt (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes el. parduotuvėje „Atrodykstilingai.lt“.

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

1.1. Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.
1.2. Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir kt.).
1.3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
1.4. Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.
 

2. Apmokėjimas ir pristatymas

2.1. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per 24 val., Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą neatlieka apmokėjimo laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, dėl to Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo - pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 3 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.
 
3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti numatytą prekės kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
3.3. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.
3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su „Atrodykstilingai.lt“ el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu arba telefonu.
 
4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
4.2. Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.
 
5. Prekių grąžinimas

5.1. Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2014 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 697 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.
5.2. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
5.3. Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.
5.4. Jeigu už prekę mokėjote nuolaidos kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami.
 
6. Prekių kokybė, garantijos

6.1. El. parduotuvėje „Atrodykstilingai.lt“ parduodamų prekių būtini duomenys yra nurodomi  prekių aprašymuose.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad „Atrodykstilingai.lt“ el. parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio vaizduoklio ypatybių.

6.3. „Atrodykstilingai.lt“ tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Kitu atveju, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

7. Akcijos ir dovanos

7.1. Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatytą tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą, prekių grąžinimo atveju privaloma grąžinti ir dovaną.
7.2. Dovanos ir prizai į grynuosius pinigus nėra keičiami.
 Baigiamosios nuostatos
 
    Patvirtindami užsakymą Jūs automatiškai nurodote, kad susipažinote ir sutinkate su užsakymo, mokėjimo, prekių pristatymo bei grąžinimo sąlygomis.
    Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.